Χρησιμοποιείστε τα βελάκια πλοήγησης στις άκρες του βιβλίου για να δείτε όλες τις σελίδες του.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, μετακινώντας τον κέρσορα στην άκρη της κάθε σελίδας.